Софийски УниверситетТехнически УниверситетУниверситет за Национално и Световно Стопанство
Ключови думи Help Университет Разширено търсене
Резултати 1756 - 1770 от 1786
Име на пищоваПредметВидян/Ком.ФакултетСпециалностВУЗ
Упражнение от 07.10.2008г. - ЗадачиСистеми за управление на качеството3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
Упражнение от 14.10.2008г. - ЗадачиСистеми за управление на качеството3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
Лекция от 25.11.2008г. - Тотално управление на качеството. Методи,подходи и техники за контрол. Осигуряване и усъвършенстване на качествотоСистеми за управление на качеството3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
Кооперацията като социално – икономическо явление и педпоставки за нейното възникванеИстория и теория на кооперациите3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
Възникване на българското кооперативно движение и специфика на първите кооперативни форми и видовеИстория и теория на кооперациите3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
Основи на кооперативната теория и теория на потребителната кооперацияИстория и теория на кооперациите3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
Теория на производителната кооперация (ПК)История и теория на кооперациите3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
Теория на кредитните кооперацииИстория и теория на кооперациите3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
Кооперативни ценности и същност на кооперациитеИстория и теория на кооперациите3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
Презентация - ОПЕКИкономика на околната среда и природните ресурси3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
Презентация - Предизвикателството на устойчивия начин на животИкономика на околната среда и природните ресурси3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
Информационно осигуряване на иконометричния анализ (с допълнителни коментари, презентация)Количествени методи и модели3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
Oценка на параметрите на линейните регресионни модели (прецентация) + запискиКоличествени методи и модели3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
Всчики обяснения и определения - анализ на резултати, тестове, моделиКоличествени методи и модели3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
Алтернативни тестове за непокриващи се хипотези + обясненияКоличествени методи и модели3 / 0Бизнес факултетЕкоикономикаУНСС
hotel reservation discount link
BGtop.net